Copyright

Op de inhoud van deze website is copyright van toepassing. Dit houdt in dat iedere vorm van (her)gebruik van de inhoud is verboden, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven.

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is toestemming en bronvermelding verplicht. Citeer je onze inhoud, dan mag je niet de indruk wekken dat wij jouw tekst hebben ingezien of goedgekeurd.

Daarnaast blijven te allen tijde de volgende rechten van kracht:

  • octrooirechten en merkrechten
  • rechten van anderen, zoals het portretrecht of privacyrecht

Consumatter heeft het alleenrecht op de namen: Loopland © en Loopland.nl ©